پُر شده

تعرفه تبلیغات در سایت

وَ قَلبَم پُر شُده اَز حَجیم تَرین خالی های هیچ

که حَجم هایِشان با اینکه غَلَط اَنداز اَست وَلی اَفسوس که فَقَط حَجیم اند وَ راه قَلب را مَسدود کَرده اَند

کاش میشُد قَلب ها را تَعمیر کَرد...

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 12:23

فهرست وبلاگ